കഷ്ടകാലം ഒഴിയും മാർച്ച് 7 മുതൽ ഇവർക്ക് രാജയോഗം വന്നുചേരും

0

ജ്യോതിഷത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അവയുടെ രാശി മാറ്റത്തിനും സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യമാണ് കൽപിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും നിശ്ചിത സമയത്തിൽ അവയുടെ രാശി മാറുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്വാധീനം എല്ലാ രാശിക്കാരിലും പ്രതിഫലിക്കും. ചില രാശിക്കാർക്ക് ഗ്രഹസംക്രമണം ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. എന്നാൽ മറ്റ് ചില രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ദോഷഫലങ്ങൾ ആയിരിക്കും സമ്മാനിക്കുക.ഐശ്വര്യം, സന്തോഷം, സമൃദ്ധി, അറിവ് എന്നിവയുടെ ദാതാവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ ജാതകത്തിൽ വ്യാഴം ബലവാനാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ശുഭഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. എന്നാൽ ജാതകത്തിൽ വ്യാഴം ദുർബലമാകുമ്പോൾ നേരെ വിപരീതമായ ഫലമായിരിക്കും ലഭിക്കുക.

 

 

പ്രണയ ബന്ധം വിവാഹത്തിലേക്ക് വഴി മാറും. എന്ച് ചെയ്താലും ഭാഗ്യത്തിന്റെ പിന്തുണ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും ശമ്പള വർധനവിനും സാധ്യത കാണുന്നു.. ആസ്തിയിൽ രണ്ടിരട്ടി വരെ വർധനവിന് സാധ്യത കാണുന്നു. ഏറെ നാളായി വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് യോജിച്ച പങ്കാളിയെ തന്നെ ലഭിക്കും. വസ്തു സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. എന്നിങ്ങനെ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വന്നുചേരുന്നത് ,ഐശ്വര്യം വന്നു ചേരുകയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉയരുകയും ചെയ്യും , ജീവിതത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും, കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave A Reply

Your email address will not be published.