ക്ഷേമപെൻഷൻ 3600 രൂപ വിതരണം അവസാന തീയതി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി

0

കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാന പദ്ധതിയാണ് പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി. 2018ലാണ് ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ഇതിലൂടെ അർഹരായ കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്ക് 6,000 രൂപ പ്രതിവർഷം ധനസഹായം നൽകുന്നു. ഈ ധനസഹായം ഗുണഭോക്താവിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 2000 രൂപ വീതമുള്ള മൂന്ന് ഗഡുക്കളായി നേരിട്ടാണ് കൈമാറുന്നത്.രാജ്യത്തെ കർഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറുകിട കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ആവിഷ്കരിച്ച ജനപ്രിയ പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിഎം കിസാൻ നിധി. പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രതിവർഷം 6000 രൂപ അർഹരായ കർഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നു. മൂന്ന് ഗഡുക്കളായാകും ഇത് ലഭ്യമാകുക.

 

 

ഇത്തരത്തിൽ പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ പതിനഞ്ചാം ഗഡുവാണ് നവംബറിൽ കർഷകിരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം.വിളകളുടെ ആരോഗ്യവും പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കി അതുവഴി കർഷകരുടെ വരുമാനം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കർഷക ക്ഷേമം മുൻനിർത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. 2019 ഫെബ്രുവരിയിലെ ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയിൽ നിലവിൽ 15 കോടിയോളം ഗുണഭോക്താക്കളാണുള്ളത്. നാല് മാസത്തിൽ മൂന്ന് തവണകളായി 2000 രൂപ വെച്ച് കർഷകന് ഒരു വർഷം 6000 രൂപ ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. അർഹരായ കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് ആണ് ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.