13 അടി നീളമുള്ള രാജവെമ്പാലയെ ഇദ്ദേഹം പിടികൂടിയത് കണ്ടോ..! (വീഡിയോ)

ജീവൻ പണയം വച്ച് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് കണ്ടോ…! ഇത് ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ..