ആന ഇടഞ്ഞ് ഓടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ..! (വീഡിയോ)

ആനകളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇത് കാണാതെ പോകല്ലേ…. ആന പ്രേമികളായ സുഹൃത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മറക്കല്ലേ..