സംരഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ 4 ലക്ഷം രൂപ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും മാർജിൻ മണി ഗ്രാൻ്റ്

0

ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്‌സ് നടത്തുന്ന ഒരു ലോൺ ലിങ്ക്ഡ് സ്‌കീമാണ് നാനോ യൂണിറ്റുകളിലേക്കുള്ള മാർജിൻ മണി ഗ്രാൻ്റ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൂല്യവർദ്ധനയുള്ള നിർമ്മാണം, തൊഴിൽ ജോലി, സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ നാനോ യൂണിറ്റുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.10 ലക്ഷം രൂപ വരെ പദ്ധതിച്ചെലവുള്ള യൂണിറ്റുകൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും.അപേക്ഷകൻ്റെ വിഭാഗമനുസരിച്ച് മൊത്തം പദ്ധതിച്ചെലവിൻ്റെ 30% മുതൽ 40% വരെ മാർജിൻ മണി ഗ്രാൻ്റ്.
സ്ത്രീകൾ, യുവജനങ്ങൾ 18 നും 40 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ , ഭിന്നശേഷിയുള്ള വ്യക്തികൾ, മുൻ സൈനികർ, എസ്‌സി/എസ്ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ എന്നിവർക്ക് 10% അധിക ഗ്രാൻ്റിന് അർഹതയുണ്ട്.പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 30% സ്ത്രീ സംരംഭകരായിരിക്കും.
ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള പരമാവധി സഹായം ഒരു യൂണിറ്റിന് 4 ലക്ഷം രൂപയാണ്.ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ശുപാർശ സഹിതമുള്ള അനുമതി പത്രവും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പാസ് ബുക്കിൻ്റെ പകർപ്പും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അനുബന്ധ രേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർക്ക് ഓൺലൈനായോ നേരിട്ടോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ ചാർജുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയുടെ വിലയും അതിൻ്റെ വികസനവും. ഭൂമിയുടെ വിലയും അതിൻ്റെ വികസനവും പദ്ധതി ചെലവിൻ്റെ 10% കവിയാൻ പാടില്ല.കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചെലവ്.

 

 

ഇത് പദ്ധതിച്ചെലവിൻ്റെ 25% കവിയാൻ പാടില്ല.
പ്ലാൻ്റ് & മെഷിനറി, എല്ലാ ആക്സസറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, ടൂളുകൾ, ജിഗ്സ്, ഫിക്ചറുകൾ, അവശ്യ ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങളും ഫർണിച്ചറുകളും, ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങൾ, ജനറേറ്ററുകൾ.വൈദ്യുതീകരണം.നിർമ്മാണം/ഭക്ഷ്യസംസ്‌കരണം, തൊഴിൽ ജോലികൾ, സേവനമേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയിലെ എല്ലാ പുതിയ നാനോ പ്രൊപ്രൈറ്ററി എൻ്റർപ്രൈസുകളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൂല്യവർദ്ധനയുള്ളതും, നിശ്ചിത മൂലധനവും പ്രവർത്തന മൂലധനവും ഉൾപ്പെടെ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പദ്ധതിച്ചെലവുള്ളതുമായ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള സഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ, വികലാംഗർ, മുൻ സൈനികർ, എസ്‌സി/എസ്ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു. 40 വയസ്സ് വരെയുള്ള യുവസംരംഭകർക്കും പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നു. ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.