ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 വിതരണം അറിയിപ്പ് വന്നു

0

പെൻഷൻ 3200 വിതരണം തുടങ്ങുന്നു സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ 6 മാസത്തെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇപ്പോൾ കുടിശിക ആണ്. ഇതിൽ ഇപ്പ്പ്ൾ രണ്ടു മാസത്തെ തുക ആണ് കൊടുക്കാൻ ആയി അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നവൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന് നൽകുവാൻ ഉള്ള ജി എസ് ടി വിഹിതവും മറ്റും എല്ലാം കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊണ്ട് 57000 കോടിയിൽ അതികം തുക സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുവാൻ ഉണ്ടെന്നും,എന്നാൽ ഈ ഒരു തുക ലഭിക്കാത്തതു കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രതി സന്ധി മറി കടക്കുവാൻ ആയി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒരു പരിധി വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യ മന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ നമ്മുക്ക് എല്ലാവര്ക്കും തന്നെ അറിയാം അന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അഞ്ചു മാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിശിക ആണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തു ഉളളത്. വലിയ ഒരു തുക തന്നെ പലർക്കും പെൻഷൻ ആയി ലഭിക്കാൻ ഉണ്ട് ,

 

ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക നൽകുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒന്നും ഒളിച്ചുവെക്കാനില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക നൽകും. യുഡിഎഫ് നൽകിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം പെൻഷനായിട്ട് എൽഡിഎഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞു. ബജറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന് 70 കോടി കൂടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാൻ, നോൺ പ്ലാൻ ഇനങ്ങൾ ചേർത്ത് ആകെ 1930 കോടി രൂപ ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാവേലി സ്റ്റോറുകളിൽ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾ ഉറപ്പായും എത്തിക്കുമെന്നും അതിനായി അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.