ഒറ്റതവണ കൊണ്ട് പേനും താരനും ഇല്ലാതാക്കാം ഈ ഒറ്റമൂലി

0

ഒറ്റതവണ കൊണ്ട് പേനും താരനും പമ്പ കടന്നു തലമുടിയുടെ അഴകും കരുത്തും ഭംഗിയും എല്ലാം മുടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. കേശാലങ്കാരത്തിന്റെ രീതി, അതിനുപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ, കേശസംരക്ഷണശീലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ മുടിയുടെ ഘടനാവൈകല്യം, അതിനുണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങി പല ആന്തരിക രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണമായും മുടികൊഴിച്ചിൽ തുടങ്ങാം. മുടികൊഴിച്ചിൽ രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ തലയോട്ടി കണ്ടുതുടങ്ങാനും കഷണ്ടി വരുവാനും തുടങ്ങും. ചിലർക്ക് വളരെ നേരത്തെ ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ കണ്ടെന്നുവരാം.സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാരായാലും ഒരുപോലെ നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്‌നമാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ. ചിലർക്ക് മുടി വളർന്ന് വരുമ്പോഴേയ്ക്കും മുടിക്ക് കട്ടി കുറഞ്ഞ് തീരെ ഉള്ള് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ കാണാം.

 

അതുപോലെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ നെറ്റി കയറി വരുന്ന അവസ്ഥ കാണാം.അതുപോലെ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ മുടി കൊഴിഞ്ഞ് തലയോട്ടിയെല്ലാം കണ്ടുവരുന്നതെല്ലാം മുടികൊഴിച്ചിൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ്. മുടിയിലെ എല്ലാ വിധ പ്രശ്നങ്ങളും അകറ്റി മുടി അടിപൊളിയായി തിളങ്ങി മിനുസമുള്ളതാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.തലമുടി വളരാനും മിനുസമുള്ള ആകാനും താരനും മറ്റും പോയി മുടിയഴക് വർദ്ധിക്കാനായി നിരവധിപേരാണ് ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കി പലതരം എണ്ണകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലം കാണാറില്ലതാനും. എന്നാൽ ഈ വീട്ടുവൈദ്യത്തിലൂടെ മുടിയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ട് നല്ല ഇടതൂർന്നതായി മാറും.മുരിങ്ങ ഇല മാത്രം മതി മുടി മുട്ടോളം വളരാനും മുടി കൊഴിച്ചാൽ അകറ്റാനും ,

Leave A Reply

Your email address will not be published.